Onechtheid vindt plaats wanneer emoties -bewust of onbewust- worden versterkt of verzwakt

Authenticiteit. Als synoniemen zou ik woorden als puur, echt en oorspronkelijk noemen. Voor het tegenovergestelde bestaan termen als kunstmatig, gekunsteld, gemaakt. Van mensen die authentiek zijn zeggen we dat ‘zij gewoon zichzelf zijn.’

Wanneer ik over mijzelf spreek dan moet ik erkennen dat ik mijn authenticiteit in de eerste helft van mijn danscarrière verloor. Lange tijd was ik mijzelf niet. Als dansschoolhouder was ik een koninkje in mijn eigen rijk. De exposure die ik kreeg maakte dat ik mij steeds excentrieker begon te gedragen.

Mijn leerlingen vonden dat fantastisch maar mijn broers en zussen herkenden mij niet meer. “Ben nou gewoon jezelf, Jan Pieter”, zo hielden zij mij steeds voor. Ik had het echter zelf totaal niet in de gaten. Totdat ik mijzelf zo had uitgeput en doorgedraaid dat ik mij op een dinsdagavond op intensive care bevond. Na vier dagen onderzoek bleek dat ik lichamelijk niets mankeerde.

Burnout en hyperventilatie als gevolg van grote stress zo luidde de diagnose. De ziekenhuis opname maakte dat mijn omgeving en -veel belangrijker- ook ikzelf begreep dat het zo niet langer kon. Het kostte mij vele jaren om weer terug te komen in mijn authenticiteit.

Nu ik terug ‘gewoon mijzelf’ ben neem ik sterk waar wanneer anderen dat niet zijn. Net als ik destijds, zijn mensen zich daar vaak niet van bewust. Mannen die ineens brallerig en hanig gedrag vertonen in het gezelschap van clubgenoten bijvoorbeeld. Of vrouwen die zich in een boardroom macho voordoen.

Het toont zich met meest wanneer wij ons een rol aanmeten. Onechtheid vindt plaats wanneer emoties -bewust of onbewust- worden versterkt of verzwakt. Dit creëert een machtspel dat op termijn relaties, teams en organisaties kan verzieken.

We zijn dan de menselijke maat voorbij en overschrijden de grens van hoffelijkheid en saamhorigheid. Het gevolg: stress en burnout. De keuze ligt dagelijks bij onszelf.

Kiezen we voor drama of blijven wij onszelf?

Tijdens Verborgen Potentieel krijg je feedback van andere deelnemers over hoe zij jou ervaren. Tevens geef jij die feedback aan hen. Onze ervaring leert dat mensen zich dan zeer gezien voelen. Onze empathische vermogens blijken de essentie van de ander werkelijk te kunnen doorgronden.